אבטחה ופרטיות

  1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן ומופעל על ידי חברת קארדקום בע"מ.
  3.  במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  4. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח [מועדון לקוחות]. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג` ללא הסכמת הלקוח.