מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

 1. הלקוח יוכל לבטל את ההזמנה עד חמש שעות לפני שעת האספקה. יובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול ההזמנה שלא על פי תנאי תקנון זה יחויב הלקוח בגובה הנזק אשר יגרם לחברה (שווי הכנת ההזמנה), בעקבות ביטול ההזמנה.
 2. ניתן לבטל הזמנה באחת מהדרכים הבאות:
  1. פניה טלפונית למספר 054-6185277 (מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 – 16:00)
  2. יצירת קשר דרך האתר – מחוייב בקבלת אישור מטעם צוות סוד הבשר
  3. פניה במייל sodhabasar@gmail.com 
 3. הלקוח יבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה, ישווה אותה להזמנה שביצע ולנאמר לו על ידי הנציג הטלפוני בעת הרכישה וכן לחשבונית שתימסר לו בעת ההזמנה.
 4. מובהר בזאת, כי לא יתקבלו חזרה כל מוצרים מתכלים או מתקלקלים לאחר בדיקת הלקוח במעמד אספקת ההזמנה. בכל מקרה של מוצר שאינו מתכלה, מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקה הינה בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן.
 5.  סוד הבשר תהא רשאית לבטל אספקת הזמנה ללקוח וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או עילת תביעה כלשהי כלפי סוד הבשר.
 6. בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מדבר המאכל ו/או המוצר ,יש לפנות אל החברה על פי תנאי ההתקשרות המופיעים באתר ולציין את סיבת התלונה.