סוד הבשר רשת קצביות הבוטיק באזור המרכז
משלוחי בשר איכותי עד הבית

1. מוקד הזמנות

שעות הפעילות של מוקד ההזמנות של החברה הינן כדלקמן:
ימים א-ה בין השעות: 09:00-16:00

2. טווח משלוחים מתעדכן באתר מעת לעת

3. אספקה:

3.1 הזמנות נכנסות:

משלוחים שיכנסו בימים א`-ד` בשעות הצהריים (13:00) יתואמו לאותו השבוע, וייתכן אף ליום למחרת ההזמנה או לבקשת הלקוח ליום אחר.
משלוחים שיכנסו בימים ד`-ש` (יום ד` החל מהשעה 13:00) יתואמו לשבוע שלאחר מכן

3.2 יצירת קשר:

במידת הצורך, לאחר קבלת ההזמנה מהאתר, יצור קשר נציג סוד הבשר עם הלקוח ויוודא עימו פרטי ההזמנה ושעות משלוח.
נציג סוד הבשר יציע ללקוח זמן משלוח לפי טווח שעות רלוונטי.

4. דמי משלוח ומינימום הזמנה:

4.1 בנוסף למחיר החיוב, יתווספו דמי משלוח בסך של 49 ש"ח להזמנה.
4.2 ישנה מינומום הזמנה על סך 300 ש"ח לא כולל דמי משלוח. הזמנות בסך הנמוך מ 300 ש"ח לא יסופקו.
4.3 הזמנות לאיסוף עצמי יתאפשרו בתאום מראש בלבד, מסניף ראשון לציון.

5. תקנון הזמנות ומשלוחים:

5.1 דברי המאכל ו/או המוצרים אשר נכללו בהזמנה אשר ביצע הלקוח, יסופקו על ידי סוד הבשר בהתאם לאמור באתר ו/או בהתאם לתנאי תקנון זה.
5.2 המשלוחים יבוצעו בהתאם למיקומים הגיאוגרפיים המצוינים באתר ובכל מקרה רק בתחומי מדינת ישראל (להלן: "אזורי המשלוחים"). מובהר בזאת כי סוד הבשר רשאית לשנות את אזורי המשלוחים וכן לסרב לספק לאזור מסוים, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש וכן מבלי לנמק במידה ומצאה לא לעשות כן.
5.3 מובהר בזאת כי אספקת המוצר תהא בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי. סוד הבשר שומרת את הזכות לא לאשר תשלום אשר מצאה כי אינו מקובל עליה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.4 מועד האספקה יתואם אל מול הנציג הטלפוני לאחר אישור פרטי העסקה ואישור חברת האשראי.
5.5 למען הסר ספק ביצוע ההזמנה באתר יכול שיעשה בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, אך אספקת המוצר תעשה רק בשעות פעילות החברה ועל פי אשר נקבע מול הנציג הטלפוני בעת הרכישה.
5.6  מובהר כי, במקרה ובו הלקוח לא יהא זמין לקבל את אספקת דברי המאכל ו/או המוצרים לאחר קביעת מועד ומיקום האספקה, יהא הלקוח אחראי על כל נזק אשר יגרם לדברי המאכל ו/או המוצרים ויחויב בגינם. כמו כן במידה והלקוח יחפוץ באספקת ההזמנה מחדש, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בגינה וכן בדברי המאכל ו/או המוצרים אשר נהרסו ו/או התקלקלו כתוצאה מאי הימצאותו במקום ובזמן אשר נקבעו בעת הרכישה.
5.7 מובהר בזאת כי, חריגה בזמן האספקה של מעל 120 דקות, אינה מהווה עילה לביטול העסקה. למען הסר ספק שעת האספקה אינה שעת ההזמנה אשר בוצעה באתר, אלא שעת האספקה, כפי שנמסרה על ידי הנציג הטלפוני במעמד הרכישה.

6. החזרות וביטולים:

6.1 הלקוח יוכל לבטל את ההזמנה עד שבע שעות לפני שעת האספקה. יובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול ההזמנה שלא על פי תנאי תקנון זה יחויב הלקוח בגובה הנזק אשר יגרם לחברה, בעקבות ביטול ההזמנה.
6.2 הלקוח יבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה, ישווה אותה להזמנה שביצע ולנאמר לו על ידי הנציג הטלפוני בעת הרכישה וכן לחשבונית שתימסר לו בעת ההזמנה.
6.3 מובהר בזאת, כי לא יתקבלו חזרה כל מוצרים מתכלים או מתקלקלים לאחר בדיקת הלקוח במעמד אספקת ההזמנה. בכל מקרה של מוצר שאינו מתכלה, מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקה הינה בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לאמור בחוק ו/או בדין בעניין.
6.4 סוד הבשר תהא רשאית לבטל אספקת הזמנה ללקוח וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או עילת תביעה כלשהי כלפי סוד הבשר.
6.5 בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מדבר המאכל ו/או המוצר ,יש לפנות אל החברה על פי תנאי ההתקשרות המופיעים באתר ולציין את סיבת התלונה.