תנאי מבצעים

  1. סוד הבשר תפרסם דברי מאכל ו/או מוצרים במבצע מעת לעת באתר האינטרנט ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
  2. רכישת המוצרים במבצע הינם בהתאם לתנאי תקנון זה ובהתאם למפורסם באתר האינטרנט.
  3. סוד הבשר תפרסם באתר גם מבצעים והנחות המיוחדים למועדון הלקוחות של החברה. במקרה כזה המבצעים כפופים בנוסף לתנאי תקנון זה, לתנאי מועדון הלקוחות של החברה.
  4. סוד הבשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל מבצע כלשהו על פי האמור לעיל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה ו/או הודעה מראש ובהתאם לתנאי תקנון זה ותנאי תקנון מועדון הלקוחות.
  5. רכישת מוצרים במבצע מוגבלת עד 3 ק"ג למוצר לאדם, אלא אם כן הוגדר אחרת.
  6. אין כפל הנחות ומבצעים.