ההזמנה בוצעה בהצלחה!

תודה על רכישתכם באתר, בדקות הקרובות ישלח אליכם דוא"ל
עם פרטי ההזמנה.

בברכה צוות סוד הבשר!

HTML DOM Events

The onclick Event

Use the addEventListener() method to attach a "click" event to a p element:

Click me.